Portal d'empreses i ocupació
Palau Robert
Notícies i actualitat

Nous Reptes de la Contractació Pública amb les PIME

28 de febrer de 2019 a les 9,30 hores Palau Robert
Nous Reptes de la Contractació Pública amb les PIME
28 de febrer de 2019 a les 9,30 hores
Palau Robert
Passeig de Gràcia 107
08008 Barcelona

Ara fa un any de l’entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic. Aquesta Llei incorporava novetats que afectaven especialment a la contractació amb la petita i mitjana empresa i comportava un canvi substancial en  la contractació pública en la mesura que introduïa la noció de contractació pública estratègica i la possibilitat de realitzar polítiques de contractació pública per a la promoció de les PIME.

Des de Fepime Catalunya els proposem que, per tal de valorar l’impacte d’aquest nou marc legal a les PIME, participin en la jornada organitzada per la Direcció General de Contractació pública: Nous Reptes de la Contractació Pública amb les PIME.

En aquesta jornada es vol donar resposta a les consultes(*) que, la petita i mitjana empresa,  vulgui adreçar sobre l’impacte de la Llei de contractes del sector públic, per la qual cosa els sol.licitem que formulin preguntes sobre aquests aspectes, i d’altres, com la presentació electrònica d’ofertes, etc.

Poden fer arribar les consultes a l’adreça de correu electrònic  dgcp.comunicacio.economia@gencat.cat

09.00 h Acreditacions

09.30 h Inauguració
     Hble. Sr. Pere Aragonès
     Vicepresident del Govern i Conseller d’Economia i Hisenda

10.00 h Presentació de la Guia “Foment de la Contractació de PIME”
     Sra. Mercè Corretja
     Directora General de Contractació Pública

10.45 h Pausa – Café

11.15 h Dades de Contractació amb les PIME. Informe any 2017
     Sr. Albert Olives
     Rble. Àrea d’Análisi Econòmica de la Direcció Gral. de Contractació Pública

12.00 h Impacte de la Llei de Contractes del Sector Públic a les PIME
     Sra. Anna Ciutat
     Sub-Directora General de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública
     Sra. Gemma Enfedaque
     Cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
     (Resposta a les consultes fetes per les entitats representatives i assistents) (*)

13.00 h Cloenda

Programa de la jornada:

En el cas d’estar interessats en assistir a la jornada, preguem confirmin la seva assistència en el següent enllaç:
Inscripció Jornada 
MÉS INFORMACIÓ
Vía laietana, 32-34
08003 Barcelona
Tel. +34 93 484 12 54
www.fepime.cat