Portal d'empreses i ocupació
economia circular
Notícies i actualitat

Quatre Ribes presenta el projecte de Simbiosi Industrial

Presentació a l'Ajuntament d'Argentona
El 8 d'octubre es va presentar el projecte de Simbiosi Industrial impulsat pels municipis de Quatre Ribes a l’Ajuntament d’Argentona davant alcaldes i regidors i tècnics de medi ambient. Aquesta iniciativa se centra a implementar l’economia circular tant en el teixit productiu com en el comercial. 
L’objectiu és aconseguir reduir la producció de deixalles i optimitzar els materials de producció. També s’enfoca en l’estudi de possibles casos que permetin fer un ús més eficient de tots els recursos del territori: matèria, aigua, espais, residus, energia, etc. 

La xarxa supramu­nicipal de promoció econò­mica que formen Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius i Òrrius iniciarà aquest mes una diagnosi per identificar les empreses que més destaquin respecte a la utilització de recursos i la creació de residus. Per aquest motiu, es realitzaran reunions i auditories per tal de definir un pla d’acció i fer possible la transició a un model més circular.

La jornada també va servir per valorar el potencial d'aplicació de l'economia circular en el teixit industrial de Quatre Ribes: per reduir la dependència a recursos limitants, buscar la tendència a zero de la generació dels residus industrials, per desenvolupar noves oportunitats de negoci i crear llocs de treball.

Els beneficiaris directes d'aquest projecte seran les empreses del teixit productiu dels municipis de Quatre Ribes, tot i que també es tindran present les empreses d'altres municipis propers.

Paral·lelament, el projecte pretén formar i sensibilitzar els diferents agents del municipi en els conceptes bàsics i els beneficis de la simbiosi industrial per tal d'augmentar la competitivitat de les empreses amb la sostenibilitat com a base d'actuació i iniciar la transició cap a l'economia circular tant en l'àmbit dels Ajuntaments com del teixit productiu i comercial.