Portal d'empreses i ocupació

Notícies i actualitat

 • consell
  Networking sector alimentari del Maresme
  El Consell Comarcal organitza un Networking del sector alimentari del Maresme i convida productors, elaboradors, distribuidors, restauradors i altres professionals del ram a participar-hi. Amb aquesta iniciativa es vol reforçar l'aposta de la comarca amb la filosofia km0 i la defensa del producte de proximitat.
 • Captura
  Gestió administrativa, comptable i tributària a l'empresa
  De l'emissió de la factura fins al cobrament d'aquesta hi ha un seguit de passos administratius i se'n deriven importants obligacions tributàries i d'informació.
  De l'emissió de la factura fins al cobrament d'aquesta hi ha un seguit de passos administratius i se'n deriven importants obligacions tributàries i d'informació.
  Amb aquest taller i des d'un punt de vista eminentment pràctic, se segueix el recorregut de dues factures (una emesa i una altra rebuda) per veure quines repercussions i obligacions se'n deriven. La finalitat és que l'empresari tingui una visió eminentment pràctica de tot el circuit, per tal que pugui adaptar el sistema funcional de la seva empresa de forma més adient.

  -Conèixer l'esquema bàsic de circulació de la informació i les obligacions informatives i tributàries.
  -Conèixer els requisits bàsics d'una factura, l'emissió, l'arxiu i les seves fases.
  -Detallar i conèixer els impostos associats al tràfic mercantil.
  -Detallar i conèixer les obligacions relacionades amb els treballadors i les treballadores.
  -El subministrament de la informació.
  -El control administratiu i la conciliació bancària.
 • Jornades Formatives 2017
 • DIPUTACIÓ
  XIV edició Concurs de Projectes Emprenedors en el Sector Turístic
  El Concurs de Projectes Emprenedors és una iniciativa impulsada i organitzada per la Fundació Gaspar-Espuña-CETT (FGE-CETT) amb l’objectiu de fomentar l’esperit emprenedor, la innovació com a estratègia competitiva de l’empresa turística i la creació d’empreses i serveis en el sector del turisme, l’hoteleria i la gastronomia.
  Poden presentar-se al concurs les persones físiques i les empreses que hagin estat constituïdes a partir de gener del 2015 en endevant.
  El Concurs té com a premi una dotació econòmica i un procés de mentoringde 6 mesos. La part econòmica no serà lliurada fins a acabar aquest període dementoring.
  El concurs tindrà tres guanyadors/es que rebran les següents dotacions econòmiques:
  Primer Premi: 3.600€
  Segon Premi: 2.400€
  Tercer Premi: 1.800€
  En relació al mentoring, la FGE-CETT adjudicarà un mentor a cada un dels projectes guanyadors i a més, a mode de co-mentoring, un membre del CETT realitzarà un seguiment del procés.
  El jurat seleccionarà els projectes guanyadors segons la seva innovació i originalitat, actitud emprenedora, viabilitat econòmica, escalabilitat o potencial de creixement del projecte, el risc personal assumit i la capacitat tècnica, professional i de gestió de l’emprenedor.
  Per presentar una candidatura els participants hauran d’omplir el formulari de sol·licitud de participació entre l’1 de juny de 2017 i el 8 de gener de 2018. Per més informació podeu consultar les bases del concurs.
 • centre de negocis
  Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa
  DOGC l’ORDRE EMC/153/2017, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn  (PISPE), http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7414/1625860.pdf

   

  Un cop publicada l’Ordre, la previsió és que en breu surti la convocatòria, a partir de la publicació de la convocatòria tindreu 15 dies naturals a comptar del següent de la publicació, per presentar les sol·licituds. A la base  7 de l’Annex 1 de l’Ordre de bases trobareu la documentació a presentar amb la sol·licitud.